Tájékoztató – KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA /9. évfolyamra/

Tájékoztató – KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA /9. évfolyamra/

A vizsga helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület.  Székesfehérvár, Budai út 45.

A vizsgateremről minden jelentkezőt a behívólevélben tájékoztatunk. (Akihez mégsem érkezik meg a behívólevél, ő az itt leírtak alapján jelenjen meg a vizsgán.)

A vizsga időpontja: 2018. január 20. szombat

 A vizsgázók 9:30-ig érkezzenek meg a vizsga helyszínére!

A vizsga menete:

9:30-10:00 Adminisztráció

10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

10:45-11:00 Szünet (a kijelölt épületrészt nem hagyják el a vizsgázók)

11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Az írásbeli vizsga során a dolgozatok megírása során a rajzokat ceruzával, minden egyebet kék, vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A vizsgázó hozza magával a következőket:

  1. Személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány vagy diákigazolvány)
  2. Vizsgabehívó
  3. Szükséges író és rajzeszközök
  4. Tízórai (A vizsgázók a szünetben nem hagyhatják el a vizsgára kijelölt épületrészt)

Azon vizsgázók számára, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni, számukra a pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 25. 14 óra.  Helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár Budai út 45. I épület.

A pótfelvételire érkező tanulók az igazolást hozzák magukkal, hogy miért nem jelentek meg 20-án! (Aki előre írásban igazolta távolmaradását, neki újabb igazolás nem kell.)

 

A kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról elektronikus úton (fényképezőgép, mobiltelefon) másolatot készíthet.

A megtekintés helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája I épület. Székesfehérvár, Budai út 45.

A megtekintés ideje: 2018. január 26. 9:00-17:00

A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

 

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2018. január 29-én 16 óráig írásban adhatja le az iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot a vizsgázó, vagy szülője személyesen veheti át. ( A személyazonosságot igazolni szükséges)

Az értékelő lapok átvételének ideje: 2018. február 6. 9:00-17.00

Az értékelő lapok átvételi helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár, Budai út 45. I épülete.

Az át nem vett értékelőlapokat 2018. február 7-én a vizsgázó általános iskolájába juttatjuk el.

Minden vizsgázónak sikeres vizsgát kívánunk!

Dominó Csaba

Igazgató


Nyári ügyelet

Tanulmányi ügyintézés (Tanulmányi Osztály) 2019.07.01-2019.08.26 között nyári ügyintézési időnk a következő:

ügyeletei nap SZERDA: 8.00-16.00

(Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 15.30-ra érjenek ide az esetleges hosszabb ügyintézés miatt)

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: csak sürgős esetben 8.00-13.30


2019.07.17-én SZERDÁN ügyeletes vezető 8.00-16.00 az iskolában kereshető.

HORVÁTH LAJOS ZOLTÁN igazgató

FELNŐTTOKTATÁSról érdeklődhetnek a felnottoktatas@gr-szechenyi.hu címen, vagy a 0622514040 Dunai Andreánál 8.00-14.00 között.

Felnőttoktatásról INNEN tájékozódhat.

Javító és Osztályozóvizsgák

Írásbeli javítóvizsgák időpontjai:

FIGYELEM! A KÖVETELMÉNYEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐK EL!

  1. augusztus 22. csütörtök
időpont tantárgy tanterem
9 óra magyar nyelv fsz. 29.
elektronika fsz. 27.
10 óra irodalom fsz. 29.
elektrotechnika fsz. 27.
gépészeti alapozó feladatok fsz. 28.
hálózati ismeretek M1. 110.
programozás M1. 116.
  1. augusztus 23. péntek
időpont tantárgy tanterem
9. óra matematika fsz. 28.
történelem fsz. 29.
komplex természettudomány, fizika fsz. 27.

A vizsgák szóbeli része az írásbelivel egyező napon, az írásbeli vizsgán megadott időpontban.

Akinek a táblázatban nem szereplő tantárgyból kell vizsgáznia, augusztus 22-én, csütörtökön 9 órakor jelentkezzen az iskola titkárságán!

 

Sikeres vizsgát kívánunk!