Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola épületeinek takarítása délutáni munkarendben 14:00-22:00 óra között.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés,

•         Hasonló területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darányi Zsuzsanna gondnok nyújt, a 70/1986-464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072-6-27/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

•         Elektronikus úton Dominó Csaba igazgató részére részére a igazgato@gr-szechenyi.hu E-mail címen keresztül

•         Elektronikus úton http.//www.gr-szechenyi.hu oldalon keresztül.

•         Személyesen: Dominó Csaba igazgató, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.