Közismereti érettségi vizsgakövetelmények (korábbi pedagógiai programunk alapján)  kizárólag tanulói jogviszonnyal rendelkező jelentkezőknek. 

A kormányhivatalos követelményeket a hivatal adja ki.

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák listája a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában
2020. szeptember 1.
Letölthető a 2020/2021. október-novemberi vizsgaidőszakban érettségi vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája.
Jelentkezési lap érettségi vizsgára (2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszak)
2020. szeptember 7.
Elérhető a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak jelentkezési lapja.
Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
2020. július 2.

Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Érettségi vizsgatárgyak
Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2020-ban
2019. december 10.
A 2020-es vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.
A 2020. évi október-november vizsgák időpontjai
A 2020. október-novemberi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
2020. július 17.
Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi október-novemberi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.
Tájékoztató a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról
2020. augusztus 12.
Az érettségi vizsgán alkalmazható “mentesítések” szabályai
Röviden összefoglaltuk a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.
Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó szabályokról
2020. május 4.
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató
2019. augusztus 6.

Forrás: www.oktatas.hu