Alapítvány

Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány

Hogyan tudunk adományt fogadni, mi az az adomány?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A OKTATÁSFEJLESZTŐ SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére ajánlották fel.

Az így kapott 575.177,- forintot az alapítvány céljainak megvalósítására fordítjuk.

Az alapítvány adószáma: 1 9098966-1-07

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10102952-38076719-00000005 BUDAPEST BANK

Az Alapítványt 1992-ben hoztuk létre. A következő célokat támogatja:

1. Középiskolai tanulók tanulásának és idegen nyelvű képzésének támogatása
2. A középiskolai oktatás általános feltételeinek javítása
3. Az oktatók, nevelők továbbképzése, feltételeinek javítása
4. A középiskolai oktatás tárgyi feltételeinek általános javítása
5. Diákrendezvények, tanulmányi és kulturális versenyek, szabadidő- és  sportrendezvények támogatása
6. A rászoruló tanulók eseti segélyezése

A kuratórium elnöke: Darányi Zsuzsanna

A kuratórium tagjai: Borosné Rádl Izabella
                                  Fejes Norbert
                                  Lencsésné Turáni Gizella
                                  Lőrincz László

Az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai:

Az alapítványhoz csatlakozhat az a belföldi és külföldi jogi és természetes személy, aki az alapítvány számára befizeti, illetve a nem pénzbeli hozzájárulását a vagyon kezelőjének történő átadásával az alapítvány rendelkezésére bocsátja.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

Középiskolai tanulók tanulásának és idegen nyelvű képzésének támogatása a rendelkezésre álló forrásokból. A tanulók és oktatók igényeinek felmérését követően a középiskolai oktatás általános és tárgyi feltételeinek javítása. Képzések és tanfolyamok finanszírozása, tananyag, tankönyv, oktatási segédlet beszerzése és biztosítása a tanmenet segítése érdekében. Az iskolai hagyományoknak megfelelő diákrendezvények, tanulmányi és kulturális versenyek, szabadidő és sportrendezvények támogatása, az azokon való részvétel ösztönzése. A rászoruló tanulók eseti segélyezése a tehetségük kibontakoztatása, fejlődésük elősegítése érdekében.

logalapitvanyuj66

 


Nyári ügyelet

2019.07.04-2019.07.09 ügyeletes vezető telefonon érhető el:

HORVÁTH LAJOS ZOLTÁN igazgató

067 01980 251

2019.07.10-én SZERDÁN ügyeletes vezető 8.00-16.00 az iskolában kereshető.

LŐRINCZ LÁSZLÓ gyakorlati oktatásvezető

FELNŐTTOKTATÁSról érdeklődhetnek a felnottoktatas@gr-szechenyi.hu címen, vagy a 0622514040 Dunai Andreánál 8.00-14.00 között.

Felnőttoktatásról INNEN tájékozódhat.

Javító és Osztályozóvizsgák

Írásbeli javítóvizsgák időpontjai:

FIGYELEM! A KÖVETELMÉNYEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐK EL!

  1. augusztus 22. csütörtök
időpont tantárgy tanterem
9 óra magyar nyelv fsz. 29.
elektronika fsz. 27.
10 óra irodalom fsz. 29.
elektrotechnika fsz. 27.
gépészeti alapozó feladatok fsz. 28.
hálózati ismeretek M1. 110.
programozás M1. 116.
  1. augusztus 23. péntek
időpont tantárgy tanterem
9. óra matematika fsz. 28.
történelem fsz. 29.
komplex természettudomány, fizika fsz. 27.

A vizsgák szóbeli része az írásbelivel egyező napon, az írásbeli vizsgán megadott időpontban.

Akinek a táblázatban nem szereplő tantárgyból kell vizsgáznia, augusztus 22-én, csütörtökön 9 órakor jelentkezzen az iskola titkárságán!

 

Sikeres vizsgát kívánunk!