Pályázati felhívás

„AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK, Bartók József emlékpályázat”

Az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Budai út 45.) kuratóriuma az alábbi pályázatot írja ki:

 

Pályázat tárgya (célja):

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum  valamint jogelődjeiben (1939/40-es tanévtől kezdve) végzett azon volt diákok felkutatása, életútjuk feltárása, akik a gazdasági, műszaki vagy politikai életben kiemelkedőt alkottak, sikert értek el, vagy pozitív módon beírták magukat a történelembe.

A pályamű mutasson be egy a fenti célnak megfelelő személyt, annak életútját, tevékenységét, feltüntetve, hogy mikor volt az iskola tanulója.

Pályázati feltételek: 

 • A pályázaton az indulhat, aki az elbírálás évében (tanév) az iskola diákja. Az iskola minden diákja pályázhat.
 • A pályázat jeligés, tehát a pályaműre a jeligét kell felírni és zárt borítékban kell mellékelni hozzá a jeligéhez tartozó pályázó nevét és osztályát.
 • A pályamű minimális terjedelme: 8 oldal, mely gépelt szövegből és beillesztett dokumentumokból állhat. (A pályamű terjedelme nincs maximálva!)
 • A pályamű tartalma gépelt „Times New Roman” betűtípusú szöveg 12-es betűmérettel, max 1,5 sortávolsággal.
 • A pályamű max 30%-ban tartalmazhat képeket, fotókat, egyéb digitalizált anyagokat maximum A/5 méretben.
 • A pályázat évenként ismétlődően kerül kiírásra.
 • A pályamű alanya – akit a pályázó bemutat – nem lehet olyan személy, akinek életútját már korábbi években díjazott pályázat feldolgozott, vagyis akinek a képe már szerepel a tablón.
 • Korábbi évben a pályázaton indult és esetleg díjat nyert pályázó következő pályázati időszakban is részt vehet a pályázaton mindaddig, amíg az iskola diákja.
 • Egy pályázati ciklusban minden pályázó csak egy pályaművet adhat be.
 • A pályázatokat az Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Budai út 45.) kuratórium elnökének kell címezni illetve beadni nyomtatva, fűzött formában minden oldalon 2,5 cm szegély beállításával.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell egy címlapot, amelyen fel kell tüntetni a pályázat címét, a jeligét és a beadás évét.
 • A pályázat a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése esetén kizárásra kerül.

 

Beadási határidő: 2021. szeptember 15.

Eredményhirdetés: Minden évben, az 1956-os forradalom iskolai emlékünnepség keretében történik.

Pályázat díjazása:

 

I.díj:                     40.000.- Ft + bronz plakett + emléklap

II.díj:                   20.000.- Ft + bronz plakett + emléklap

III.díj:                  10.000.- Ft + bronz plakett + emléklap

 

A díjak odaítéléséről a bírálóbizottság dönt.

 

Amennyiben a beérkezett pályázatok száma 5 vagy ennél kevesebb, a II. és III. díj csak akkor adható ki, ha a bírálóbizottság a pályázatok színvonala alapján ezt indokoltnak tartja.

Az I. díj kiadása abban az esetben nem történik meg, ha a bírálóbizottság úgy ítéli meg, hogy a beadott pályázatok színvonala ezt indokolja.

Az I., II., és III. helyezést elért pályaművek alanyának fényképe (lehetőleg érettségi tabló képe) – az eredményhirdetést követően – felkerül az

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

feliratú tablóra, melyet iskolánk aulájában helyezünk el.

A díjazott pályaművek az iskola könyvtárába bekerülnek és a diákok ehhez – a könyvtári rend szerint – hozzáférhetnek, elolvashatják.

 

 

Székesfehérvár, 2021. március 23.