A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. §-a, és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. §-a alapján pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

gazdasági – pénzügyi  ügyintéző  beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő (heti 40 óra),határozatlan (3 hónap próbaidő után)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gazdasági ügyintézői feladatok ellátása.

költségvetés nyilvántartásának vezetése, gazdasági dokumentumok vezetése, beszerzések előkészítése, intézményi gazdálkodás naprakész vezetése, iktatóprogram használata, utazási költségek  elszámolása, kapcsolattartás a centrum munkaügyi és pénzügyi osztályaival, vizsgákkal, felnőttek oktatásával kapcsolatos számlák kezelése, munkába járás elszámolásának kezelése, vezetése, készletnyilvántartás vezetése, naprakészen tartása.

Munkabér:  

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek: 

  • szakmai középfokú végzettség, ( pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai végzettség ) 
  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok idejének pontos megjelölésével)
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

A munkakör betölthetőségének időpontja:         2022. augusztus 22. 

A pályázat benyújtásának határideje:                    2022. augusztus 3.

További információt nyújtó személy neve, elérhetősége: Horváth Lajos Zoltán igazgató, 06701980251

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus formában a(z) igazgato@gr-szechenyi.hu e-mail címre küldendő.

Pályázat elbírálásának határideje:          2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye: a Technikum és a Szakképzési Centrum honlapja.