A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

takarító

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege 2 fő határozatlan idejű teljes munkaidő,  munkaviszony

 

A munkavégzés helye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Intézmény takarítása állandó délutános munkarendben. (14.00 órától 22.00 óráig)

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

  •  legalább 8. általános iskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A munkakör a pályázat beérkezése és elbírálása után azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darányi Zsuzsanna gondnok nyújt a 0670 1986 464-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az daranyi.zsuzsanna@gr-szechenyi.hu  e-mail címre megküldeni.

Vagy személyesen 8000 Székesfehérvár Budai út 45. I. épület főportán Darányi Zsuzsanna nevére szóló lezárt borítékban. A borítékra írja rá: ” takarító állásra pályázat”.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás közzétételének helye:

    • szakképzési centrum honlapja
  • szakképző intézmény honlapja
  • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.