A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

takarító

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: 1 fő részmunkaidő (heti 20 óra),  határozott idejű munkaviszony  (2022. április 30-ig)

 

A munkavégzés helye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Intézmény takarítása állandó esti munkarendben. (18.00 órától 22.00 óráig)

 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • legalább 8. általános iskolai végzettség
 • a koronavírus elleni védőoltásoknak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 27. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dantesz Józsefné munkaügyi ügyintéző nyújt a 0670 1986 466-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az munkaugyieloado@gr-szechenyi.hu  e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás közzétételének helye:

  • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.