A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

délelőttös portás

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: 1 fő határozatlan idejű teljes munkaidő,  munkaviszony

 A munkavégzés helye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Intézmény I épületében 6.00-14.30 óráig a portaszolgálat ellátása. Az intézménybe történő beléptetés jogszerűségének, szabályszerűségének ellenőrzése.

 Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 •  legalább középfokú végzettség (előnyt jelent: vagyonőri végzettség)
 • a koronavírus elleni védőoltásoknak az állami és önkormányzati intézményeinél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló  599/2021.(X.28.) Korm.rendelet 1.§ (1) b) pont és a 2/A.§ -ban  foglaltaknak való megfelelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.
 • védőoltás felvételét/ellenjavalltságát igazoló dokumentumot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darányi Zsuzsanna műszaki és üzemeltetési csoportvezető nyújt a 0670 1986 464-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az munkaugyieloado@gr-szechenyi.hu  e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.