Jelentkezés és szervezési információk:
Jelentkezési lap érettségi vizsgára (2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszak)
Elérhető a 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak jelentkezési lapja. Jelentkezni 2019. február 15-ig lehet.
Jelentkezés érettségi vizsgára
Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről.
Érettségi vizsgatárgyak
 
Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2019-ben
A 2019-es vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.
A 2019. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
Az alábbiakban adjuk közre a 2018/2019. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.
Tájékoztató a 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról
 
A 2019. évi május-júniusi vizsgák időpontjai
A 2019. évi május-júniusi emelt és középszintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjai.
Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató
 
Az érettségi vizsgán alkalmazható “mentesítések” szabályai
Röviden összefoglaltuk a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.
 
Forrás: www.oktatas.hu