IGAZGATÓI UTASÍTÁS a COVID-19 vírus terjedésének megelőzésére

IGAZGATÓI UTASÍTÁS

a COVID-19 vírus terjedésének megelőzésére a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban

 

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban a COVID-19 vírus elleni védekezésben a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez iránymutatásai szerint állítottuk össze.

 

Jelen igazgatói utasítás a fenti intézkedési terv bevezetésének helyi sajátosságait tartalmazza, betartása minden dolgozónak, tanulónak, szülőknek és az iskolában tartózkodónak kötelező.

 

 • A technikumban kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. A szülő/gondviselő felelőssége, hogy az iskolába csak olyan gyermek jöjjön, aki nem mutat betegségre utaló tünetet.
 • Kézfertőtlenítést az iskola bejáratánál és kijáratánál is biztosítunk.
 • Az épületbe a főbejáraton lehet belépni és a hátsó ajtókon lehet kilépni.
 • A tornacsarnokban a hátsó kijárat folyamatosan nyitva kell, hogy legyen.
 • Az iskola épületébe az itt dolgozókon és tanulókon kívül csak a fontos hivatalos ügyek intézése miatt lehet belépni. A szülők és hozzátartozók ügyeiket a tanulmányi osztályon intézhetik. Lehetőség szerint a KRÉTA e-ügyintézési felületeit lehet használni.
 • Az épületbe lépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés.
 • Az intézmény előtt és az intézmény területén kerülni kell a csoportosulást. Ezt az ügyeletes tanárok ellenőrzik.
 • A tantermekben lehetőség szerint tartani kell egymástól a 1,5 m-es távolságot.
 • A tanórákon a maszk viselése 2020.09.30-ig kötelező (indok: ágazati ajánlás 3. oldal 2.1. pont) , azzal a megkötéssel, hogy egészségi romlást ne okozzon, aki nem tud maszkot hordani keresse meg a vezetőséget az egyéb védőeszközök biztosítása érdekében. 2020.10.01-től érvényes maszkhasználati rendet az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével felülvizsgáljuk.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • A közösségi tereken az ott tartózkodás idején is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani (elméleti és gyakorlati termekben egyaránt).
 • Az ajtókilincsek, mosdóhelyiségek fertőtlenítése a tanítási napon folyamatosan min. óránként kell, hogy megtörténjen.
 • Étkezés előtt és a szociális helyiségek használata után a kézfertőtlenítés vagy alapos szappanos kézmosás kötelező.
 • A nem osztálytermekben a csoportok váltása között törekedni kell a megfelelő felületfertőtlenítésre.
 • Ha az oktató valamelyik fertőtlenítőszer hiányát észleli, azonnal jelezze a portán.
 • Az informatika teremben a foglalkozás megkezdése előtt a billentyűzet és az egér fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik.
 • A testnevelés órákon a közösen használt eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az órát tartó testnevelő oktató gondoskodik.
 • A testnevelő termeknél az öltözők kibővítésére a konditerem és a birkózó terem is átmenetileg öltözésre is használható.
 • Az éppen nem használt öltözőkben fertőtlenítő takarítást kell végezni.
 • A gyakorlati eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik.
 • A gyakorlatokon is tartani szükséges a 1,5 m-es távolságot.
 • Tanórán kívüli program csak biztonsági előírások megtartásával az igazgató engedélyével szervezhető.
 • Külföldi utazások szervezése tilos.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul értesíteni kell a vezetőséget. El kell különíteni a beteget, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Az iskola portáján önkéntes alapon lázmérési lehetőséget biztosítunk.
 • A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Székesfehérvár, 2020.09.14.

Horváth Lajos Zoltán s.k.

igazgató