Munkaközösségeink

 2017/2018-as tanév

 

Idegen nyelvi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Végh-Rupert Éva

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/idegennyelvi


Gépész -és Elektronika Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Fischer Mariann

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/gepeszet


Informatikai  Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Janus Márta

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/informatika


Matematikai-és Természettudományi Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szlavikovics Anna

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/mattermtud


Magyar – Történelem Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szele Zsófia

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/magyartori


Osztályfőnöki Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Trexler Ferencné

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/iskolankrol/munkakozossegeink/osztalyfonoki


Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkaközösségek

Felnőttoktatási Munkaközösség

Testnevelés-és Tömegsport Munkaközösség

Tagozatvezető: Horváth Lajos Zoltán igazgató

Munkaközösségünk weboldala: http://www.szechenyionline.hu/ujportal/kepzeseink/felnottoktatas/


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke: Kiss Virág (11.A osztályos szülő)

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.


Nyári ügyelet

2019.07.04-2019.07.09 ügyeletes vezető telefonon érhető el:

HORVÁTH LAJOS ZOLTÁN igazgató

067 01980 251

2019.07.10-én SZERDÁN ügyeletes vezető 8.00-16.00 az iskolában kereshető.

LŐRINCZ LÁSZLÓ gyakorlati oktatásvezető

FELNŐTTOKTATÁSról érdeklődhetnek a felnottoktatas@gr-szechenyi.hu címen, vagy a 0622514040 Dunai Andreánál 8.00-14.00 között.

Felnőttoktatásról INNEN tájékozódhat.

Javító és Osztályozóvizsgák

Írásbeli javítóvizsgák időpontjai:

FIGYELEM! A KÖVETELMÉNYEK IDE KATTINTVA ÉRHETŐK EL!

  1. augusztus 22. csütörtök
időpont tantárgy tanterem
9 óra magyar nyelv fsz. 29.
elektronika fsz. 27.
10 óra irodalom fsz. 29.
elektrotechnika fsz. 27.
gépészeti alapozó feladatok fsz. 28.
hálózati ismeretek M1. 110.
programozás M1. 116.
  1. augusztus 23. péntek
időpont tantárgy tanterem
9. óra matematika fsz. 28.
történelem fsz. 29.
komplex természettudomány, fizika fsz. 27.

A vizsgák szóbeli része az írásbelivel egyező napon, az írásbeli vizsgán megadott időpontban.

Akinek a táblázatban nem szereplő tantárgyból kell vizsgáznia, augusztus 22-én, csütörtökön 9 órakor jelentkezzen az iskola titkárságán!

 

Sikeres vizsgát kívánunk!