Idegen nyelvi -és Célnyelvi Civilizáció Oktatói Csoport
vezető oktató: RING Renátó

A munkaközösség fő feladata:

 

Gépgyártás-technológiai Szakmai és Projekt Csoport
vezető oktató: KOZICSNÉ NAGY Gabriella

A munkaközösség feladata:

Okleveles és normál gépgyártás-technológia technikus közismerettel és közismeret nélküli oktatásának szakmai segítése.

Együttműködés a duális partnerekkel és a felsőoktatási intézményekkel.

Mechatronikai, Elektronikai-és Robotika Szakmai és Projekt Csoport
vezető oktató: KISS Antal
Informatika Szakmai és Projekt Csoport
vezető oktató: HALÁSZ József
Matematikai és Természettudományi Közismeretei Oktatói Csoport
vezető oktató: VARGA Mária
Magyar,- Történelem és Állampolgári ismeretek Közismereti Oktatói Csoport
vezető oktató: SZELE Zsófia
KRÉTA és Osztályfőnöki Szakmai Csoport
vezető oktató: TÓTHNÉ HOLLÓSI Henriett
Duális Oktatási Szakmai Csoport
vezető oktató: GULYÁS Zoltán 2
Igazgatói Tanácsadó Csoport
vezető oktató: TREXLER Ferencné
Testnevelés és Tömegsport Közismereti Oktatói Csoport
vezető oktató: MÁRTON Zsuzsanna


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség vezetője: LANTOS Zoltán

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.