Munkaközösségeink

Idegen nyelvi -és Célnyelvi Civilizáció Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Ring Renátó


Gépészet-és Mechatronika Szakmai Munkaközösség  Tovább a munkaközösség weboldalára

Munkaközösség vezető: Fischer Mariann


Elektronika-és Robotika Szakmai Munkaközösség Tovább a munkaközösség weboldalára

Munkaközösség vezető: Fehérvári Ernő


Informatika Szakmai Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Janus Márta


Reál Közismeretei Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szlavikovics Anna


Humán Közismereti Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Szele Zsófia


Testnevelés-és Tömegsport Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Márton Zsuzsanna


Osztályfőnöki Munkaközösség  (2020.08.31-ig)

Munkaközösség vezető: Trexler Ferencné


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség vezetője: 2020. őszénkerül megválasztásra…

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.