Munkaközösség vezető: Fischer Mariann

3D Kreatív Laboratórium laborvezető: Bráda Csaba

Munkaközösségünk a gépész, elektronika és mechatronika szakmák elméleti és gyakorlati oktatását, képzését végzi intézményünkben.

Az érettségi előtti évfolyamokon fontos feladatunk a szakmai érettségire való felkészítés, amit a technikus évfolyam követ, ekkor már teljes egészében szakmai tartalommal, az OKJ követelményeinek megfelelően. A 2017/2018-es tanévtől a szakmai érettségivel rendelkező tanulóinknak 1 éves a technikus képzés.
Kiemelt feladatnak tekintjük tanulóink felkészítését az egyetemi, főiskolai tanulmányokra.

  1. – 13. évfolyamokon a képzés az OKJ kerettantervek alapján indul a gépgyártás-technológiai, elektronikai valamint a mechatronikai technikus szakmákban, felmenő rendszerben. A tananyagban egyenlő arányban kapnak helyet az elméleti és gyakorlati foglalkozások.
    A tanulás során a klasszikus tantárgyak mellett (mint például a mechanika, gépelemek, géprajz, elektrotechnika, stb.), a tanulók megismerkedhetnek a szakmáink legkorszerűbb technológiáival:
  • CNC- technika,
  • CAD alkalmazások,
  • Robotika
  • PLC
  • 3D nyomtatás

A szakmai képzés során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tanulóink önálló alkotó munkájának kialakítására, segítésére. Egyre több tantárgyunk keretein belül adunk önálló vagy csoportos projekt feladatokat. Az elkészült alkotások a tantárgyi értékelés után a projekt napunkon, iskolai rendezvényeinken illetve szakmai versenyeken is bemutatásra kerülnek.

Az új kerettantervek előírják az összefüggő szakmai gyakorlatok végzését is, melyeket júniustól tudunk lebonyolítani intézményünkön belül, vagy akkreditált külső gyakorlati helyeken. Tanulóink többsége termelő üzemekben, vállaltoknál tölti a nyári gyakorlatot, ahol sok hasznos szakmai tapasztalattal gyarapodik a tudásuk.

Sok a tennivalónk tehát, de ezt természetesnek vesszük annak tükrében, hogy egyre több jól képzett műszaki szakemberre van szüksége városunk és környéke cégeinek.