Figyelem! Az iskola területén zárt terekben kötelező a szájmaszk használat! 

2021. december 1-től az iskolában az oktatók/dolgozók és tanulók kivételével, a bérlők, edzésre érkező 12 év feletti külsős gyerekek, oktatással összefüggő személyek kizárólag VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL léphetnek be! Szülők és hozzátartozók a Budai úti/Hadiárva úti kapunkig kísérhetik a tanulókat!

Köszönjük megértésüket!

Amennyiben szülők/gondviselők személyesen szeretnének a vezetőséggel/osztályfőnökkel konzultálni, úgy előzetes bejelentkezés után VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL léphetnek be az iskolába. Ebben az esetben az igazgato@gr-szechenyi.hu címre küldjenek emailt, melyre válaszban adunk időpontot. Köszönjük!

 

IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2021.11.23-tól

a COVID-19 vírus terjedésének megelőzésére a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban

Jelen igazgatói utasítás betartása minden dolgozónak, tanulónak és az iskolában rendeletileg tartózkodónak kötelező.

TEKINTETTEL ARRA, HOGY A FELSŐ LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA EMELKEDIK ÉS A COVID-19 MELLETT A SZEZONÁLIS INFLUENZA ÉS EGYÉB NÁTHA MEGBETEGEDÉSEK IS GYAKORIAK, ÓVINTÉZKEDÉSBŐL MÓDOSUL A MASZKVISELÉS SZABÁLYOZÁSA.

 • A technikumban kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. A szülő/gondviselő felelőssége, hogy az iskolába csak olyan gyermek jöjjön, aki nem mutat betegségre utaló tünetet.
 • Az iskola főbejáratánál hőkamerás mérőrendszerrel folyamatos belépés biztosítása mellett mérjük a testhőmérsékletet. (Határ hőmérséklet: 37,8 °C).
 • A műhely épületben a falra szerelt testhőmérséklet mérővel mérjük a testhőt. Felelős: műhely portás (Határ hőmérséklet: 37,8 °C).
 • Kézfertőtlenítést az iskola bejáratánál és kijáratánál is biztosítunk és használata kötelező!
 • Az intézmény előtt és az intézmény területén kerülni kell a csoportosulást. Ezt az ügyeletes tanárok ellenőrzik.
 • A tantermekben lehetőség szerint tartani kell egymástól a 1,5 m-es távolságot.
 • A tanórákon (közismeret, elmélet) és gyakorlaton a szájat és orrot eltakaró maszkviselés a következők szerint alakul:
  • kiscsoportos és egész osztályú létszám esetében egyaránt mind a tanulóknak, mind az oktatóknak a maszkviselés kötelező! Betartásért felelős: órát tartó oktató
  • Gyakorlati laborokban és műhelyekben az oktatók és a tanulók számára is kötelező a maszkviselés! Betartásért felelős: órát tartó gyakorlati oktató
 • A közösségi tereken, szünetekben (zárt terekben, büfében is!) az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró rendes maszk viselése, sál, kendő nem megfelelő. A büfében vásárolt termékeket az osztályterembe visszaérve lehet elfogyasztani. A közösségi terekben, folyosón az étkezés tilos! Betartásért felelős: folyosó felügyelő oktató
 • Az udvaron a maszk használata erősen ajánlott, amennyiben a 1,5 m távolság nem tartható, úgy kötelező! Betartásért felelős: udvar felügyelő oktató
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani, őszi-téli időszak miatt gyakori szellőztetés szükséges, ezt az adott órát tartó oktató ellenőrzi. (elméleti és gyakorlati termekben egyaránt).
 • Az ajtókilincsek, mosdóhelyiségek fertőtlenítése a tanítási napon folyamatosan min. óránként kell, hogy megtörténjen, felelős: Darányi Zsuzsanna műszaki vezető.
 • Étkezés előtt és a szociális helyiségek használata után a kézfertőtlenítés vagy alapos szappanos kézmosás kötelező.
 • A nem osztálytermekben a csoportok váltása között törekedni kell a megfelelő felületfertőtlenítésre. Felelős: Takarító csoport
 • Ha az oktató valamelyik fertőtlenítőszer hiányát észleli, azonnal jelezze a portán.
 • Az informatika teremben a foglalkozás megkezdése előtt a billentyűzet és az egér fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik. Higiéniai szerek folyamatos biztosításáért felelős: Darányi Zsuzsanna műszaki vezető
 • A testnevelés órákon a közösen használt eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az órát tartó testnevelő oktató gondoskodik.
 • A testnevelő termeknél az öltözők kibővítésére a konditerem és a birkózó terem is átmenetileg öltözésre is használható.
 • Az éppen nem használt öltözőkben fertőtlenítő takarítást kell végezni. Felelős: Takarító csoport, 7.00-14.00 Darányi Zsuzsanna műszaki vezető, 14.00-től Skordai István gondnok
 • A gyakorlati eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik.
 • A gyakorlatokon is tartani szükséges a 1,5 m-es távolságot. Felelős: gyakorlati oktató
 • A SZAKIRÁNYÚ OKTARÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Ha a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben részt vevő személy szakirányú oktatására vagy a tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésére a duális képzőhely által bevezetett járványügyi korlátozások okán adott időszakban nem kerülhet sor, akkor a szakképző intézmény és a duális képzőhely közösen dönt a szakirányú oktatás duális képzőhelyen történő részének vagy a gyakorlati képzésnek az átütemezéséről vagy a szakirányú oktatás vagy a gyakorlati képzés szakképző intézmény által történő megszervezéséről.

 • Tanórán kívüli program csak biztonsági előírások megtartásával az igazgató engedélyével szervezhető.
 • Külföldi utazások szervezése tilos!
 • Osztálykirándulás kizárólag 1 napos szervezhető!
 • Amennyiben a tanév során a szülő kéri a tanuló távolmaradását külföldi út miatt, úgy kérelemmel kell az igazgatóhoz fordulni, ezután dönt az igazgató az iskolába történő visszatérés módjáról, feltételeiről.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul értesíteni kell a vezetőséget. El kell különíteni a beteget az alagsor 14-es terembe, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. (2.sz. melléklet)
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással vagy kormányhivatali határozattal térhet vissza.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni (2.sz. melléklet). Felelős: Igazgatóság

Kérjük biztonságunk érdekében a fentiek szigorú betartását!

Székesfehérvár, 2021. 11.17.

 

Jóváhagyta: Horváth Lajos Zoltán igazgató