IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2021.05.10-től

a COVID-19 vírus terjedésének megelőzésére a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban a COVID-19 vírus elleni védekezésben a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez iránymutatásai szerint állítottuk össze.

Jelen igazgatói utasítás a fenti intézkedési terv bevezetésének helyi sajátosságait tartalmazza, betartása minden dolgozónak, tanulónak és az iskolában rendeletileg tartózkodónak kötelező.

 • A technikumban kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. A szülő/gondviselő felelőssége, hogy az iskolába csak olyan gyermek jöjjön, aki nem mutat betegségre utaló tünetet.
 • Az iskola főbejáratánál kötelező lázmérést vezetünk be hőkamerás mérőrendszerrel folyamatos belépés biztosítása mellett (Határ hőmérséklet: 37,8 °C).
 • Az iskola műhely bejáratánál falra szerelt testhőméréssel biztosítjuk a belépést (Határ hőmérséklet: 37,8 °C).
 • Kézfertőtlenítést az iskola bejáratánál és kijáratánál is biztosítunk és használata kötelező.
 • Az épületbe a főbejáraton lehet belépni és a hátsó ajtókon lehet kilépni.
 • A tornacsarnokban a hátsó kijárat folyamatosan nyitva kell, hogy legyen.
 • Az iskola épületébe az itt dolgozókon és tanulókon kívül csak a lázmérési pontig lehet belépni, mely az iskola főbejáratának kapuja lesz. A szülők és hozzátartozók ügyeiket az online tanulmányi osztályon intézhetik. Lehetőség szerint a KRÉTA e-ügyintézési felületeit használják. Minden egyéb esetben kérem a szülőket, hogy az osztályfőnököt vagy a vezetőséget keressék az elérhetőségeink valamelyikén telefonon vagy emailben.
 • Az intézmény előtt és az intézmény területén kerülni kell a csoportosulást. Ezt az ügyeletes tanárok ellenőrzik.
 • A tantermekben lehetőség szerint tartani kell egymástól a 1,5 m-es távolságot.
 • A tanórákon a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező!
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • A közösségi tereken az ott tartózkodás idején is kötelező a szájat és orrot eltakaró rendes maszk viselése, sál, kendő nem megfelelő.
 • A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani (elméleti és gyakorlati termekben egyaránt).
 • Az ajtókilincsek, mosdóhelyiségek fertőtlenítése a tanítási napon folyamatosan min. óránként kell, hogy megtörténjen.
 • Étkezés előtt és a szociális helyiségek használata után a kézfertőtlenítés vagy alapos szappanos kézmosás kötelező.
 • A nem osztálytermekben a csoportok váltása között törekedni kell a megfelelő felületfertőtlenítésre.
 • Ha az oktató valamelyik fertőtlenítőszer hiányát észleli, azonnal jelezze a portán.
 • Az informatika teremben a foglalkozás megkezdése előtt a billentyűzet és az egér fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik.
 • A testnevelés órákon a közösen használt eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az órát tartó testnevelő oktató gondoskodik.
 • A testnevelő termeknél az öltözők kibővítésére a konditerem és a birkózó terem is átmenetileg öltözésre is használható.
 • Az éppen nem használt öltözőkben fertőtlenítő takarítást kell végezni.
 • A gyakorlati eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik.
 • A gyakorlatokon is tartani szükséges a 1,5 m-es távolságot.
 • Tanórán kívüli program csak biztonsági előírások megtartásával az igazgató engedélyével szervezhető.
 • Külföldi utazások szervezése tilos.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul értesíteni kell a vezetőséget. El kell különíteni a beteget, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • A külső bérlőknek a sportlétesítmények használata határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Kérjük biztonságunk érdekében a fentiek szigorú betartását!