A 10. évfolyamos tanulóknak, szüleikkel egyeztetve a következő tanévre nyilatkozniuk kell arról, hogy a 2020/2021. tanévtől kívánnak-e mellék szakképesítés megszerzésére felkészülni, melyik kötelezően választható tantárgyat tanulják, jelentkeznek-e emelt szintű felkészítésre.

Erről a februári szülői értekezleteken az osztályfőnökök tájékoztatták a szülőket.

Röviden most is összefoglaljuk a tudnivalókat.

Kitöltési határidő: 2020.05.21. csütörtök 12.00

NYILATKOZAT 10. ÉVFOLYAMOS TANULÓKNAK 2020/2021. tanévre

  • Mellék szakképesítés választása (Nem kötelező választani) Választható mellék szakképesítések: 10.A – Gyártósori gépész, 10.B - Villamos berendezés szerelő és üzemeltető, 10.D- PLC programozó, 10. E, F, G- Irodai informatikus. A következő tanévtől a tanulók a fő szakképesítés mellett mellék szakképesítés megszerzésére is készülhetnek. Erre nem plusz órában történik a felkészítés, hanem a fő szakképesítés óráinak terhére, tehát a fő szakképesítésre kevesebb órában készül, aki választja a mellék szakképesítés tanulását. Mellék szakképesítésből a szakmai vizsga 12. évfolyamon, februárban lesz, ezért az energiákat meg kell osztani az érettségi vizsga és a mellék szakképesítés vizsgájára készülés között. Csak akkor indul csoport, ha az adott osztályból 10 fő jelentkezik.
  • Kötelezően választható tárgyak ( Kötelező 1 tantárgyat választani) Iskolánkban a választható tantárgyak: tanult idegen nyelv (két tanítási nyelvű osztályban a második idegen nyelv), szakmai tantárgy, matematika. Ezek közül kell egyet választani. A választott tárgyat órarendbe beillesztve heti +2 órában tanulják, nem külön tantárgy, az alap tantárggyal együtt osztályozzuk. A választás a következő két tanévre szól.
  • Emelt szintű felkészítés (Nem kötelező választani) Maximum két tantárgyra lehet jelentkezni. Egy tárgyból heti két óra a felkészítés. Aki választja, külön jegyet kap belőle, és a hiányzásait ugyanúgy kell igazolni, mint a normál órákét. Az órák a nap végére kerülnek, akár 8.-9. órában. A jelentkezés 1 tanévre szól. A csoportok 8 fő jelentkező esetén indulnak.
  • Tanár választására nincs lehetőség, ezt a mindenkori tantárgyfelosztás határozza meg. Az elküldött nyilatkozat egyenértékű az aláírt nyilatkozattal!
 

Véglegesítés