A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

angol nyelv és irodalom szakos közismereti oktató

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű,  munkaviszony

 

A munkavégzés helye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

angol nyelv tárgy oktatása

 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

– a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezzen (iskolánk esetében a technikumra vonatkozó előírások), mely jelen pályázat esetében angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári egyetemi oklevél / tanári MSc angol nyelvből

 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, előnyt jelent az angol nyelvtudás
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • a koronavírus elleni védőoltásoknak az állami és önkormányzati intézményeinél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló  599/2021.(X.28.) Korm.rendelet 1.§ (1) b) pont és a 2/A.§ -ban  foglaltaknak való megfelelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.
 • védőoltás felvételét/ellenjavalltságát igazoló dokumentumot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Lajos Zoltán igazgató nyújt a 0670/1980-251-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az igazgato@gr-szechenyi.hu  e-mail címre megküldeni, vagy a lenti űrlapokon beadni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

Oktatói állásra pályázat feltöltése

 

Beküldés