A Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján

pályázatot hirdet a

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

tanulmányi ügyintéző

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű,  munkaviszony

 

A munkavégzés helye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Felnőttek oktatásában a képzésben résztvevők tanulmányi ügyeinek teljeskörű adminisztrálása, kapcsolattartás, KRÉTA kezelése

 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 •  legalább középfokú végzettség (érettségi)
 • felhasználói szintűirodai alkalmazások ismerete
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
 • felnőttoktatás / felnőttek szakmai oktatásában szerzett tapasztalat előny!!!

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vendég Szabolcs felnőttek oktatásáért felelős igazgatóhelyettes nyújt a 0670/1986 510-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az igazgato@gr-szechenyi.hu  e-mail címre megküldeni, vagy a lenti űrlapokon beadni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.