Magyar nyelv tantárgyból

10.osztály

Felkészüléshez a 10. osztályos tankönyv első két nagy témaköre és a hozzá tartozó feladatok ajánlottak.

 1. A szövegtípusok osztályozása
 2. A stílusrétegekhez kapcsolódó szövegtípusok
 3. Stíluseszközök
 4. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok
 5. A retorika fogalma
 6. Retorika és kommunikáció
 7. A retorikai szövegek felépítése
 8. A retorikai szövegek elkészítésének lépései
 9. Az érv felépítése. Az érvtípusok (Az írásbeli vizsgarészen érvelést is tudni kell írni!)
 10. A retorikai szövege kifejezőeszközei

Témakörök pótvizsgára történelemből

 1. évfolyam

 

Felkészüléshez ajánlott: Száray Miklós: Történelem I.

Történelmi Atlasz (Cartographia)

 

 

 1. Az első civilizációk: Mezopotámia

 

 1. Egyiptom, a Nílus ajándéka

 

 1. Kis országok – nagy örökség (Palesztina, Fönícia)

 

 1. A démosz polgárjogi küzdelme Athénban

 

 1. Az athéni demokrácia fénykora és hanyatlása

 

 1. A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág. Görög hétköznapok és művészetek. A görög tudomány
 2. A plebejusok polgárjogi küzdelme

 

 1. A köztársaság válsága Rómában. Reformkísérletek

 

 1. Az egyeduralom kialakulása (I. triumvirátus, Caesar egyeduralma, Octavianus hatalomra jutása)
 2. A kereszténység kialakulása és elterjedése

 

 1. A Római Birodalom szétesése

 

 1. Új királyságok a Nyugat-római Birodalom romjain. A pápaság és a Nyugat államai

 

 1. A fellendülés kezdete Nyugaton

 

 1. A magyar őstörténet kérdései. Népünk vándorlása a pusztán