HORVÁTH Lajos Zoltán

HORVÁTH Lajos Zoltán

igazgató

terület: intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe, továbbá tanügyigazgatás, projektmenedzsment, okleveles technikusképzés irányítása, koordinálása telefon: 0670 1986 466 3-as mellék | mobil: 0670 1980 251 email: igazgato@gr-szechenyi.hu | horvath.lajos@gr-szechenyi.hu fogadóóra időpont egyeztetés: 0670 1986 455 Baracsiné Tujner Éva igazgatósági asszisztens

GULYÁS Zoltán

GULYÁS Zoltán

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

terület: szakirányú nappali oktatás, emelt szintű érettségi és szakmai vizsgaszervezés telefon: 0670 1986 466 4-es mellék email: szakmaiigh@gr-szechenyi.hu fogadóóra időpont egyeztetés: 0670 1986 455 Baracsiné Tujner Éva igazgatósági asszisztens

POÓR Mária

POÓR Mária

általános és tanügyigazgatási igazgatóhelyettes

terület: tanügyigazgatás, oktatási ügyek, nevelési ügyek, felvételi, középszintű érettségi telefon: 0670 1986 466 5-ös mellék | mobil: 0670 1980 250 email: tanugyiigh@gr-szechenyi.hu fogadóóra időpont egyeztetés: 0670 1986 455 Baracsiné Tujner Éva igazgatósági asszisztens

HUNKA-ROSTAHÁZI Eszter

HUNKA-ROSTAHÁZI Eszter

szervezésért és diákprogramokért felelős igazgatóhelyettes

terület: oktatáshoz köthető szervezési feladatok, kulturális szervezés koordinálása, pályázatok, közösségi szolgálat telefon: 0670 6594 184 email: szervezesiigh@gr-szechenyi.hu fogadóóra időpont egyeztetés: 0670 1986 455 Baracsiné Tujner Éva igazgatósági asszisztens

VENDÉG Szabolcs

VENDÉG Szabolcs

duális oktatási kapcsolatokért és felnőttek oktatásáért felelős igazatóhelyettes

terület: ágazati alapozó oktatás koordinálása, felnőttek oktatása nappali és esti munkarendben, felnőttképzés, esti szakmai oktatás, külső duális partnerekkel kapcsolattartás, tárgyalás, külső gyakorlatok koordinálása, új Szkt. megfelelés vállalati képzőhelyekkel való kialakítása, koordinálása telefon: 0670 1986 510 email: felnottoktigh@gr-szechenyi.hu fogadóóra időpont egyeztetés: 0670 1986 455 Baracsiné Tujner Éva igazgatósági asszisztens