A 2021. évi május-júniusi vizsgák időpontjai
Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2021-ben
2020. szeptember 10.
A 2021-es vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.
A 2021. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
2020. december 11.
Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.
Jelentkezés érettségi vizsgára
2020. december 21.
Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről.
Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
2020. július 2.

Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei
A 2021. évi május-júniusi vizsgák időpontjai
Az érettségi vizsgán alkalmazható “mentesítések” szabályai
Röviden összefoglaltuk a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.
Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó szabályokról
2020. május 4.
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató
2020. október 7.

Forrás: www.oktatas.hu