Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány

Hogyan tudunk adományt fogadni, mi az az adomány?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A OKTATÁSFEJLESZTŐ SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2018. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére ajánlották fel.

Az így kapott 617.000,- forintot az alapítvány céljainak megvalósítására fordítjuk.

Az alapítvány adószáma: 19098966-1-07

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10102952-38076719-00000005 BUDAPEST BANK

Az Alapítványt 1992-ben hoztuk létre. A következő célokat támogatja:

1. Középiskolai tanulók tanulásának és idegen nyelvű képzésének támogatása
2. A középiskolai oktatás általános feltételeinek javítása
3. Az oktatók, nevelők továbbképzése, feltételeinek javítása
4. A középiskolai oktatás tárgyi feltételeinek általános javítása
5. Diákrendezvények, tanulmányi és kulturális versenyek, szabadidő- és  sportrendezvények támogatása
6. A rászoruló tanulók eseti segélyezése

A kuratórium elnöke: Darányi Zsuzsanna

A kuratórium tagjai: Borosné Rádl Izabella
                                  Fejes Norbert
                                  Lencsésné Turáni Gizella
                                  Lőrincz László

Az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai:

Az alapítványhoz csatlakozhat az a belföldi és külföldi jogi és természetes személy, aki az alapítvány számára befizeti, illetve a nem pénzbeli hozzájárulását a vagyon kezelőjének történő átadásával az alapítvány rendelkezésére bocsátja.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

Középiskolai tanulók tanulásának és idegen nyelvű képzésének támogatása a rendelkezésre álló forrásokból. A tanulók és oktatók igényeinek felmérését követően a középiskolai oktatás általános és tárgyi feltételeinek javítása. Képzések és tanfolyamok finanszírozása, tananyag, tankönyv, oktatási segédlet beszerzése és biztosítása a tanmenet segítése érdekében. Az iskolai hagyományoknak megfelelő diákrendezvények, tanulmányi és kulturális versenyek, szabadidő és sportrendezvények támogatása, az azokon való részvétel ösztönzése. A rászoruló tanulók eseti segélyezése a tehetségük kibontakoztatása, fejlődésük elősegítése érdekében.

logalapitvanyuj66


Csatolt dokumentumok:

Beszámoló 2018