Tájékoztató az iskola-egészségügyi ellátásról

Iskolaorvos:

Dr. Szőcs Károly

Rendel: Ifjúság-egészségügyi rendelő (Szfvár, Jancsár u.1.)

Telefon, bejelentkezés: 22/316-363

Iskolavédőnő:

Hujberné Deák Viktória

Fogadóóra: kedd és csütörtök 10-12h között az iskola orvosi szobájában

Tel.:20/597 42 02

E-mail: viktoria.hujberne@gmail.com

 

Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását. A szolgálat működését a 26/1997. NM. rendelet és az 51/1997. NM. rendelet szabályozza. Adatkezelés az 1992.LXIII. törvény szerint történik.

A tanév során szűrővizsgálatokat végzünk a 10. és 12. évfolyamon, illetve a 16. életévüket betöltő 9. évfolyamos tanulóknál.

Első alkalommal védőnői vizsgálat (anamnézis felvétele, színlátás, látás-, hallásvizsgálat, testmagasság, vérnyomás-, testsúlymérés, személyi higiénés vizsgálat), második alkalommal védőnői jelenléttel, orvosi vizsgálat történik (mozgásszervek ellenőrzése, elsősorban a talp, a gerinc és a mellkas eltéréseinek kiszűrésére, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, általános orvosi vizsgálat).

A szűrővizsgálatok célja a tanulók egészségének védelme, a rejtett betegségek, az egyes betegségeket megelőző kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezők korai – lehetőleg panaszmentes – szakaszban történő aktív felkutatása és felismerése.

Helyszín az iskola orvosi szobája.

A vizsgálatokat követően leletet adunk. Indokolt esetben beutalót kap a gyermek szakorvosi rendelésre, melynek eredményéről visszajelzést kérünk!

A tanulók iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.

A vizsgálatok pontos idejéről az osztályfőnök értesíti a tanulókat és a szülőket.

Szakmai alkalmassági vizsgálat évente történik, az arra kötelezett osztályoknál.

A testnevelési besorolást az iskolaorvos véglegesíti, szakorvosi lelet alapján.

A védőnő orvosi vizsgálat és utasítás nélkül gyógyszert nem adhat ki.

Együttműködünk a helyi Népegészségügyi Intézettel, Gyermekvédelmi Szolgálattal, házi gyermekorvosokkal, egyéb társszakmákkal.

A szolgáltatás biztosítója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézet.


ISKOLAFOGÁSZAT:
RENDEL: KÉGL GY. U. 3.

Dr. KMEC ILDIKÓ
TEL.: 311-478

hétfő, szerda: 7°°-13°°
kedd,csütörtök: 13°°-19°°
péntek: 7°°-13°°

Dr. TORDAI GÁBOR
TEL.: 379-401
hétfő, szerda: 12:30-19:30
kedd, csütörtök: 8°°-14°°
péntek: 8°°-14°°