Idegen nyelvi -és Célnyelvi Civilizáció Munkaközösség
munkaközösség vezető: RING Renátó

A munkaközösség fő feladata:

 

Gépészet és specializált gép-és járműgyártás Ágazati Szakmai Csoport
ágazatfelelős: JÁMBOR Sándor vezető oktató

Az ágazati csoporton belül szakmafelelősök felelnek a specifikus képzések koordinálásáért, az ágazatfelelős irányítása mellett.

Szakmafelelősök:

Gépgyártás-technológiai technikus: Kozicsné Nagy Gabriella

Mechatronikai technikus: Fehérvári Ernő

Elektronika és elektrotechnika Ágazati Csoport
ágazatfelelős: KISS Antal vezető oktató

Az ágazati csoporton belül szakmafelelősök felelnek a specifikus képzések koordinálásáért, az ágazatfelelős irányítása mellett.

Szakmafelelősök:

elektronikai technikus:

ipari informatikai technikus:

automatikai technikus:

Informatika Ágazati Szakmai Csoport
ágazatfelelős: VARGA Ildikó Eszter vezető oktató

Az ágazati csoporton belül szakmafelelősök felelnek a specifikus képzések koordinálásáért, az ágazatfelelős irányítása mellett.

Szakmafelelősök:

informatikai-rendszer és alkalmazás-üzemeltető technikus:

szoftverfejlesztő-és tesztelő:

távközlési technikus:

 

Matematikai ,- Természettudományi és Sport Munkaközösség
munkaközösség vezető: VARGA Mária
Magyar,- Történelem és Állampolgári ismeretek Mukaközösség
munkaközösség vezető:


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség vezetője: LANTOS Zoltán

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.