Idegen nyelvi -és Célnyelvi Civilizáció Munkaközösség

Munkaközösség vezető: RING Renátó


Gépészet,- Mechatronika-és Robotika Szakmai Munkaközösség  

Munkaközösség vezető: BRÁDA Csaba

A munkaközösség hatáskörébe tartozó egyéb közösségek:

Innovációs – 3D Kreatív Laboratórium, vezető: KOVÁCS Dániel

Gépgyártás-technológiai Gyakorlati-és Fejlesztő Műhely, vezető: LŐRINCZ László


Informatika-és Elektronika Szakmai Munkaközösség

Munkaközösség vezető: HALÁSZ József


Reál Közismeretei Munkaközösség

Munkaközösség vezető: TAKÁCS Krisztina


Humán Közismereti Munkaközösség

Munkaközösség vezető: SZELE Zsófia


Testnevelés-és Tömegsport Munkaközösség

Munkaközösség vezető: MÁRTON Zsuzsanna


Szülői Munkaközösség

Az iskolai szülői munkaközösség vezetője: 2020. őszénkerül megválasztásra…

Az intézmény szülői munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a választotta meg, ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében.

A szülői munkaközösség jogköre

Figyeli:

• a tanulói jogok érvényesülését

• a Pedagógiai Program megvalósítását

• a tanári, nevelői munka eredményességét.

Tájékoztatást kérhet:

• az osztályközösségekben felmerült problémákról.

Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az iskolaszéket felruházták.

Egyetértési és véleményezési jogkört gyakorol a közoktatási törvényben meghatározottak alapján:

• egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)

• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel

A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.

Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal.