Szakmai vizsga eljárásrend

 1. Szakképző intézményben a szakmai vizsgáknak (ideértve a javító- és pótlóvizsgát) a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában történő megszervezésére és lebonyolítására a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletet kell alkalmazni a következő eltérésekkel:
 2. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai programban meghatározott gyakorlati követelmények 51%-ának teljesítése.
 3. A Szakmai vizsgán az interaktív vizsgatevékenység és a projektfeladat megtartásra kerül. Az OKJ szakképesítéshez tartozó vizsgán a projektfeladat keretében foglalt szóbeli vizsgatevékenység nem kerül megszervezésre.
 4. A szakmai vizsgán és az ahhoz kapcsolódóan megtartott egyeztetésen, illetve értekezleten
  1. a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező
  2. 1,5 m –es védő távolságot kell tartani
  3. gondoskodni kell a folyamatos légcserélésről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről
  4. gumikesztyű viselése ajánlott
  5. a szakmai vizsga kivételével, a kommunikációt lehetőség szerint elektronikusan kell folytatni.
 5. A vizsgadokumentumok és bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet. A szakmai vizsga során a vizsgázó gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.
 6. A vizsgabizottság és a vizsgázó számára igény esetén az intézmény biztosít gumikesztyűt illetve maszkot és fertőtlenítőszert.
 7. A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az óvintézkedések betartásáért.
 8. Az interaktív vizsgán a védőtávolság biztosításával és egy teremben legfeljebb 10 fő vizsgázó jelenlétével kerülhet sor.
 9. A vizsgatételek szétosztása gumikesztyűben történhet.
 10. A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a vizsga előtt és után fertőtleníteni kell.
 11. A vizsgáztató a szakmai vizsgán nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a kesztyűt nem viselő vizsgázó utána megérintheti.
 12. A vizsgatevékenységet úgy kell értékelni, hogy a minősítésnek a számított eredménye a megszervezett vizsgatevékenységeket kell figyelembe venni a meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően.
 13. A vizsgatevékenység eredményeinek megtekintésére és észrevételezésére személyesen csak akkor kerülhet sor, ha elektronikus úton ez nem valósítható meg.
 14. Igazoltnak kell tekinteni annak a hiányzását, aki a vészhelyzetre való tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, és számára 2021/2022 tanév ősi vizsgaidőszakában kötelezően vizsgalehetőséget kell biztosítani, amely nem javító – vagy pótló vizsga.

 

Vizsgabeosztás 2021.